Ideas

Momenteel werk ik aan nieuwe vormen van onderwijs, ten minste, voor mij nieuw. Na mijn bezoek aan High Tech High vorig jaar ben ik ervan overtuigd dat leerlingen heel goed zelfsturend kunnen werken. Als we onze leerlingen maar verantwoordelijkheid durven te geven. Ook dat, met name dat, moet ontwikkeld worden en dat kan niet door die leerlingen te zeggen wat ze moeten doen. We kunnen en moeten leerlingen vanuit hun eigen fantasie, interesse en motivatie aan de slag laten gaan en ze daarin begeleiden, coachen, ondersteunen. Scholen moeten dit soort onderwijs faciliteren.